emailing.sk
Čo je emailing.sk

Systém emailing.sk je informačný systém, ktorý zabezpečuje doručovanie komerčných informácií s využitím eletronickej pošty.
Klub emailing.sk je virtuálny spotrebiteľský klub, ktorý združuje záujemcov o získavanie informácií prostredníctvom elektronickej pošty.

Hlavným cieľom systému emailing.sk je informovanie členov klubu o novinkách, tovaroch, službách a nových možnostiach z rôzných regiónov a záujmových oblastí.

Ako to funguje?
Členom klubu sú doručované správy a každý člen po prečítaní správy komerčného charkteru získava nárok na odmenu. O doručení novej správy je člen informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Okrem toho, každý člen môže jednoduchým spôsobom získavať nových členov. A máte nárok na odmenu za každú správu, ktorú prijme Vami získaný člen.

Kto sa môže stať členom?
Členstvo v systéme je dobrovoľné a členom sa môže stať ktokoľvek, kto má svoju e-mailovú adresu, vyplní a odošle registračný formulár. Registrovanému členovi budú doručené prístupové kódy a pomocou týchto kódov môže vstúpiť do svojich osobných nastavení v systéme. Tam si zvolí o aký druh informácií má záujem.

Výhody členstva v klube emailing.sk:

zaujímavé informácie šité na mieru
odmena za každú prečítanú správu komerčného charakteru
možnosť získavať nových členov
bezplatné členstvo
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one