Robert T. Kiyosaki - Cashflow kvadrant
Cashflow kvadrant je pro ty, kteří dospěli na životní cestě na rozcestí. Pokud chcete získat kontrolu nad tím, co děláte dnes, abyste změnili svůj finanční osud, pomůže Vám vytyčit trasu. Toto je Cashflow kvadrant.

Naše pozice je určena tím, odkud pocházejí naše peníze. Řada lidí spoléhá na výplatní pásku a tudíž jsou zaměstnanci. Další podnikají samostatně. Zaměstnanci samostatně výdělečně činní figurují na levé straně Kvadrantu. Pravá strana Kvadrantu je pro lidi, kteří peníze získávají z podniku, který vlastní, nebo z investic, které vlastní.
Finanční svobodu lze nalézt ve všech čtyřech kvadrantech, dovednosti „M“ nebo „I“ Vám umožní dosáhnout svých finančních cílů rychleji. Z úspěšného „Z“ se může stát i úspěšný „I“. Zaměstnanec vydělává peníze pomocí svého pracovního, kde vykovává práci pro nějakou jinou osobu nebo jiný subjekt.
Samostatně výdělečně činné osoby vydělávající peníze prací pro sebe.
Majitel podniku vlastní firmu, která mu generuje peníze, a investor vydělává peníze z nejrůznějších investic – jinými slovy z peněz generujících další peníze.
Různé způsoby generování zisku vyžadují různé mentality, různé technické dovednosti, různé cesty a různé typy lidí. Různé lidi přitahují různé kvadranty. Někteří lidé jsou rádi zaměstnanci, zatímco jiným se něco takového protiví. Někteří lidé rádi vlastní firmy, ale neradi je řídí. Jiní firmy rádi vlastní a s láskou je i řídí. Jistí lidé rádi investují, zatímco jiní v podobné aktivitě vidí jen riziko ztráty peněz. Většina z nás zosobňuje trochu ze všech těchto vlastností.
Který kvadrant si zvolíte vy i já za zdroj základního příjmu nesouvisí příliš s tím, co jsme se naučili ve škole, souvisí to spíše s tím kým jsme ve svém nitru – s našimi niternými hodnotami, přednostmi, slabostmi a zájmy. Právě tyto niterné rozdíly nás přitahují k jednotlivým kvadrantům nebo nás od nich odpuzují.
Každý kvadrant je jiný. Generovat příjmy z různých kvadrantů vyžaduje různé dovednosti a různé osobnosti, byť je člověk, kterého naleznete v jednotlivých kvadrantech, stále tentýž. Například lékař si může vydělávat peníze jako „Z“, zaměstnanec, a být členem lékařského sboru velké nemocnice nebo pracovat pro vládu ve veřejném sektoru nebo se stát vojenským lékařem. Tentýž lékař se může rovněž rozhodnout vydělávat jako „S“, samostatně výdělečně činná osoba, a založit si soukromou praxi, vybavit ordinaci, najmout zaměstnance a vybudovat seznam pacientů. Nebo nemůžete rozhodnout stát se „M“ a vlastnit kliniku či laboratoř a zaměstnávat jiné lékaře. V tomto případě by náš lékař podnik vlastnil, ale nemusel by v něm pracovat. Jako “I“ by lékař mohl generovat svůj příjem z investic v podniku někoho jiného nebo v organizacích, jako jsou trh s akciemi, trh s obligacemi či nemovitostmi.
Pohyb z jednoho kvadrantu do druhého je jako hraní golfu dopoledne a návštěva baletního představení večer.
Je ale důležité připomenout, že bohatí nebo chudí můžete být ve všech čtyřech kvadrantech. V každém kvadrantu se nacházejí milionáři i lidé, kteří zbankrotovali.
cf-kvadrant-matice.jpg
Charakteristika jednotlivých kvadrantů

„Z“ (zaměstnanec)
Jsou pro ně charakteristické slova „jistý“ a „výhody“. Slovo „jistý“ se často používá v reakci na pocit strachu. A když dojde na peníze a na práci, existuje celá řada lidí, kteří nenávidí pocit strachu související s ekonomickou nejistotou … odtud plyne jejich touha po jistotě. Slovo „výhody“ znamená, že lidé by rádi získali i nějakou další odměnu za svou práci – jasně specifikovanou a jistou odměnu navíc, jako je např. zdravotní péče nebo penzijní program. Podstatou je, že se chtějí cítit zabezpečení a chtějí to vidět černé na bílém. Nejistota je zneklidňuje, jistota je uklidní.
Chtějí svůj strach utišit určitou dávkou jistoty, a proto, když dojde na zaměstnání, hledají zabezpečení a pevné dohody. Nejsou daleko od pravdy, když tvrdí, že „peníze“ mě příliš nezajímají“. Představa zabezpečení je pro ně často důležitější. Mohou velice riskovat v jiných oblastech života, skáčou třeba rekreačně padákem, ale neriskují, když dojde na peníze.
Zaměstnanci mohou být řediteli podniků nebo podnikový údržbáři. Nejde ani tak o to, co dělají, jako spíše o smluvní dohodu, kterou mají s osobou nebo organizací, která je zaměstnává.

„S“ (samostatně výdělečně činný)
Chtějí být vlastním pánem, rádi dělají věci po svém. Tvrdě pracují a očekávají, že za svou práci dostanou náležitou odměnu. Když dojde na peníze, mají radikálně nezávislé duše.
Na strach reagují uchopením situace a vyřešením jí po svém.
V této skupině najdeme velmi vzdělané odborníky, kteří tráví celá léta studiem. Jsou zde rovněž lidé, kteří se berou odlišnou formou vzdělání, než je tradiční škola, popřípadě kombinují oba způsoby. Dále zde najdeme zprostředkovatele prodeje, např. agenty realitních kanceláří, drobné podnikatele, kadeřníky, umělce, tesaře …
Často jsou zarytými perfekcionisty. Myslí si, že nikdo to neudělá tak dobře jako oni. Proto od nich často slyšíme: „V této době je těžké najít obstojnou pomoc.“ V mnoha ohledech jde o skutečné umělce s vlastním stylem a metodami. A proto si je najímáme. Pokud si najmete specialistu na operaci mozku, budete chtít, aby měl praxi a aby ti byl perfekcionista. Totéž platí pro kadeřníky a zubaře. Přednější než peníze je pro ně nezávislost, respekt a dělat práci po svém. Pro řadu „S“ je klíčovým pojmem „kontrola“. Potřebují mít věci pod kontrolou. Nesnášejí ještě více, když někdo jiný dělá chyby, a oni pak vypadají hloupě.

„M“(majitel podniku)
Rádi se obklopují chytrými lidmi. Jejich heslem je: „Proč to dělat sám, když si můžu najmout někoho, kdo to místo mě udělá a ještě k tomu lépe.“
Do tohoto typu patří např. Henry Ford. V jedné známé historce se říká, že za ním přišla skupinka intelektuálů, kteří ho chtěli soudit za jeho „neznalosti“. Ford je pozval k sobě do kanceláře a vyzval je, aby se ho zeptali na cokoliv, on že jim odpoví. Sesedla se kolem něj porota soudců, která mu začala klást otázky. Ford je poslouchal, a když byli u konce, jednoduše se natáhl po několika telefonech stojících na stole a zavolal několik svých bystrých poradců, které požádal, aby výboru poskytli žádané odpovědi. Celé sezení zakončil prohlášením, že si bude radši najímat chytré, studované lidi, aby se sám mohl s čistou hlavou věnovat důležitějším úkolům. Úkolům jako je „myšlení“. Jeden z citátů připisovaných Fordovi zní:“Myšlení je nejtěžší věc na světě. Proto se mu věnuje tak málo lidí.“
Majitelé podniků mohou opustit svou firmu na jeden či více roků, a když se vrátí, zjistí, že jejich podnikání vynáší více a funguje lépe, než když ho opouštěli.

„I“(investor)
Vydělávají peníze pomocí peněz. Nemusejí pracovat, peníze pracují za ně. Pokud lidé doufají, že jednoho dne zbohatnou, musí mermomocí dojít do kvadrantu „I“. Právě v něm se totiž peníze mění na bohatství.
Investory můžeme rozdělit podle strachu ze ztráty peněz do čtyř kategorií:

Lidé, kteří neriskují, hrají pouze na jistotu a mají své peníze v bance.
Lidé, kteří svěří práci spjatou s investicemi někomu jinému, například finančnímu poradci nebo správci podílového fondu. Je pro ně investování hrou, jejímž pravidlům se nechtějí naučit. Pro ně je pouze důležité se svého poradce vybrat velmi pečlivě.
Hazardéři – lidé, pro které je investování otázkou náhody.
Investoři – lidé, pro které je investování otázkou dovednosti.

Většina bohatých získává 70% svých příjmů z investic, neboli z kvadrantu „I“, a méně než 30% ze mzdy, neboli z kvadrantu „Z“. A pokud už byli „Z“, bylo pravděpodobné, že jsou zaměstnanci svých vlastním korporací. Jejich příjem vypadal takto:
Pro většinu ostatních platí, že alespoň 80% příjmů pochází z mezd z kvadrantů „Z“ a „S“ a méně než 20% z investic, neboli z kvadrantu „I“
Závěr: Různé kvadranty … různá logika … různé myšlení … různé konání … různé jmění.
Jeden kvadrant není lepší než druhý, každý má své přednosti a každý má své slabiny.
Rozdíly mezi levou a pravou polovinou kvadrantu
 1. Většině lidí pracující na levé straně kvadrantu se nabízí jen málo legálních daňových úlev. Nicméně na pravé straně kvadrantu je daňových úlev spousta. Jednou z příčin, proč bohatí ještě více bohatnou, je to, že někdy mohou vydělat celé miliony, z nichž pak zcela legálně nemusejí platit žádné daně. Vydělávají totiž peníze v kolonce „aktiva", nikoli „příjem". Vydělávají peníze jako investoři, nikoli jako pracující. U lidí, kteří na peníze pracují, dochází k tomu, že nejen jsou zdaňováni vyššími tarify, ale daně jsou jim navíc odečítány z jejich platů, přičemž tuto část svého výdělku ani nespatří. A nejenže většina lidí na levé straně Cashflow kvadrantu platí více na soukromých daních, navíc nejsou často ani schopni účastnit se daňově výhodných investic.
 2. Kvadranty na pravé straně nabízejí nejlepší šanci na finanční úspěch a finanční nezávislost. Na levé straně se dá najít finanční svoboda jen zřídka.
 3. Lidé pracujícíma levé straně kvadrantu zpravidla tráví hodně času v práci, a tak nemají čas na to co by chtěli.
 4. Levá strana je motivována jistotou, zatímco pravou stranu motivuje svoboda.
 5. Lidé na levé polovině kvadrantu hledají v rámci pracovního místa a profese jistotu. Jenže postup techniky se neustále zrychluje a člověk se musí neustále seznamovat s nejnovějšími technickými vymoženostmi. Když víte, že se Vám rekvalifikace stejně nevyhne, proč nestrávíte určitou dobu vzdělávání se v dovednostech nutných na pravé straně kvadrantu? 
 6. Život na pravé straně kvadrantu je jistější. Nemusíte si hledat žádné místo a nemusíte si dělat starosti s tím, že ho ztratíte. Místo abyste žili pod úrovní, svou úroveň si zvyšujete. Prostě rozšíříte systém, najmete více lidí, a budete vydělávat více.
 7. Levá polovina si často stěžuje, že oni jsou ti vzdělání, ale často právě ti tzv. méně vzdělaní vydělávají „hromady dolarů". Nelze ovšem říci, že „M" a „I" jsou ti nevzdělaní …, poněvadž mnoho z nich vzdělaných je. Spíš jde o to, že mnoho „M" a „I" na školách nepatřili mezi premianty a nezískali vysokoškolské vzdělání jako třeba právníci, účetní a ekonomové.
 8. Na levé straně kvadrantu existuje diskriminace. Vzhled, vzdělání, barva pleti, pohlaví …, to vše je ne levé straně důležité. Ne tak na straně pravé. Pravá strana se nezabývá spravedlností a jistotou, nýbrž svobodou a láskou ke „hře" s penězi.
 9. „Z" a „S" byli učeni, že chybovat je nepřípustné. „M" a „I" vědí, že chybováním se učí.
Rozdíly mezi jednotlivými kvadranty
 1. Pokud je úspěšný „S", musí ještě tvrději pracovat. Při tvoření podnikání typu „M" úspěch spočívá pouze v rozšiřování systému a najímání dalších lidí. Jinými slovy, pracujete méně a vyděláváte více a těšíte se více z volného času.
 2. Když pocítíte potřebu peněz, „Z" si začne automaticky hledat práci, „S" často podnikne něco sám, „M" vytvoří nebo koupí systém, který vydělává peníze, a „I" se porozhlédne po příležitosti, jak investovat aktiva, které vytvoří více peněz.
 3. Mezi „Z" a „M" docházelo vždy k soubojům, protože jeden chce více peněz a druhý chce více práce. Proto tak často slyšíme:" Jsem přepracovaný a málo mi platí". A z druhé strany je často slyšet: „Co můžeme udělat, abychom je motivovali k usilovnější práci a větší loajálnosti, aniž bychom jim více platili?"
 4. Napětí existuje i mezi „M" a „I". Jedni chtějí mít k dispozici více peněz, druzí chtějí větší dividendy. Konverzace na valné hromadě akcionářů by mohla vypadat třeba takto: Ředitel: „Potřebujeme soukromý tryskáč, aby se naši vedoucí dostávali na jednání rychleji." Investor: „Potřebujeme méně vedoucích. Pak nebude potřeba kupovat žádný tryskáč."
 5. Při obchodních jednáních můžeme často vidět šikovného „S", třeba právníka, který pro „M", majitele podniku, uzavře mnohamilionový obchod, a když je po transakci, právník se tiše rozezlí, protože „M" vydělá miliony a „S" si přijde na hodinovou mzdu. Jejich slova by mohla zní takto: Právník:"Udělali jsme všechno a on shrábl všechny peníze." „M": „Kolik hodin nám ti chlapíci naúčtovali? Za tu sumu jsme si mohli najmout celou právnickou firmu.
 6. Dalším příkladem je šéf banky („Z"), který dá investorovi úvěr na nákup nemovitostí. Investor vydělá statisíce dolarů, aniž by musel zaplatit daně, a bankéř dostane vysoce zdaněnou výplatní pásku. „Z" by mohl říci:"Dám tomu chlápkovi úvěr a on neřekne ani „děkuji". Myslím, že si ani neuvědomuje, jak moc jsme pro něho pracovali." „I" by mohl říci:"Páni, ti jsou nároční. Jen se podívejte na všechny ty zbytečné papíry, kterými jsme se museli prokousat, jen abychom získali jeden mizerný úvěr.
autor: Robert Kiyosaki
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one